Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

autodirectdeal verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-Locatiegegevens

-Gegevens over uw activiteiten op onze website

-IP-adres

-Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

autodirectdeal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- lidmaatschap vakbond

Waarom we gegevens nodig hebben

autodirectdeal verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-autodirectdeal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

autodirectdeal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

autodirectdeal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. autodirectdeal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In kaart brengen websitebezoek

autodirectdeal gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autodirectdeal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. autodirectdeal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveiliging

autodirectdeal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autodirectdeal.nl. autodirectdeal heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Feb 19, 2018 21:00:06